Kezdő oldal » Archívum » Pneumobil 2009 » Versenykategóriák

Versenykategóriák

A verseny értékelése

A 2008. évi Pneumobil verseny értékelése pontozáson alapuló volt. Ez most megváltozik:a 2009. évi Penumobil verseny a helyezések alapján lesz értékelve.

1. A konstrukció eredetisége kategória

A gépátvétel a verseny előtti napon lesz megtartva. A gépátvételen a csapatnak be kell mutatni a járművet, válaszolnia kell a zsűri járműre vonatkozó kérdéseire. A gépátvétel célja kettős. Az első cél annak eldöntése, hogy a jármű versenyre bocsátható-e, megfelel-e a versenykiírás követelményeinek. A második cél a jármű műszaki tartalom szempontjából való értékelése és a versenyre benevezett többi járművel való összehasonlítása.

Az értékelés szempontjai a következők:

 • versenykiírási feltételeknek való megfelelőség
 • dokumentáció
 • pneumatikus kapcsolás
 • innováció tartalom, ötletes megoldások
 • alkalmazott szerkezeti és alapanyagok
 • befektetett munka
 • kivitelezés minősége
 • megjelenés, design

A zsűritagok a fenti szempontok alapján állapítanak meg egyénileg egy helyezési sorrendet. Az egyéni helyezések összesítése fogja a versenykategória végső sorrendjét meghatározni.

Fontos hogy a gépátvételen a csapatok időben jelenjenek meg, mivel a zsűrinek a helyezési sorrend felállításához az összes járművet látnia kell. A késve érkező csapat ebből a versenykategóriából ki lesz zárva.

Az első három helyezett kap díjat.

2. Távolsági kategória

A járműnek egy feltöltött palackkal a legnagyobb távolságot kell megtennie. A reduktor 8 bar nyomásra lesz beállítva. A futam alatt a csapattagoknak egymást váltva kell vezetnie a járművet, minimum 3 váltás kötelező (mind a négy csapattag, de legalább kettő felváltva).

Ez azt jelenti, hogy a futam alatt a járműnek meg kell állnia, vezetőt kell váltani, majd továbbindulni. A jármű átlagsebességének a futam alatt el kell érnie a 8 km/h-t, amibe a vezető csere ideje is beleszámít, illetve legalább 2 km-t kell megtennie. E feltételek nem teljesülése esetén ebben a kategóriában nem értékelhető a csapat eredménye.

A futam alatt a jármű a vezető váltások kivételével más okból nem állhat meg és indulhat újra. Megállás ( meghibásodás ) esetén az addig megtett távolság számít a végeredménynek.

A fenti előírások maradéktalan betartása esetén, a megtett távolság alapján kialakult sorrend a verseny végeredménye.

Az első három helyezett kap díjat.

3. Gyorsasági kategória

A járműnek egy feltöltött palackkal a lehető legrövidebb idő alatt kell egy pályakört megtennie. A pálya, tervezett hossza kb. 500 m. A reduktor 8 bar nyomásra lesz beállítva. A járműveknek folyamatosan három kört kell megtenniük, a legjobb köridő számít az elért eredménynek. Az első kört a járműnek már mozogva, felgyorsulva kell megkezdenie (egy bevezető szakaszon), azért, hogy a köridők összehasonlíthatók legyenek. A jármű a háromkörös futam alatt egyszer, 1 percre megállhat, de az állási és felgyorsulási idő is beleszámít az adott köridőbe. Az állás alatt a vezető szükség esetén módosíthat a jármű beállításain, de a csapattagok nem segíthetnek. A járműnek 1 percen belül tovább kell indulni. Amennyiben nem indul tovább 1 percen belül, akkor az addig teljesített legjobb köridő az eredmény. A legjobb köridő alapján kialakult sorrend a verseny végeredménye.

Az első három helyezett kap díjat.

4. Gyorsulási kategória

A járműnek egy feltöltött palackkal egy egyenes szakaszt a lehető legrövidebb idő alatt kell megtenni. A reduktor 8 bar nyomásra lesz beállítva. Két jármű egy vonalról, álló helyzetből egyszerre indítva egy egyenes szakaszt fut be. A csapatok sorsolás útján lesznek összepárosítva. Minden csapat csak egyszer indul. Az elért időeredmények alapján kialakult sorrend a verseny végeredménye.

Az első három helyezett kap díjat.

5. A Rexroth Legjobb Pneumobilja

A Rexroth Legjobb Pneumobilja nem összesített eredmény alapján lesz kiválasztva. Az abszolút kategória megszűnik.

A Rexroth Legjobb Pneumobilja címet az egyes versenykategóriák győztesei közül választja ki a zsűri és a Bosch Rexroth vállalatok vezetése.

6. Különdíjak

A verseny szponzorainak felajánlásai alapján később kerülnek meghatározása.

7. Palackcsere

Minden versenyszám előtt a feltöltött palackot és a beállított reduktort a rajt előtt egy pályán kívül kialakított „tankolási zónában” kapják meg a csapatok.

8. A versenyszámok sorrendje

 • 1. Távolsági verseny
 • 2. Gyorsasági verseny
 • 3. Gyorsulási verseny

9. Eredményhirdetés

A verseny után a helyszínen.

FacebookYoutube
Kezdő oldalVideókFacebookKapcsolat