Kezdő oldal » Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Az Aventics és a Bosch Rexroth köszönetét fejezi ki Önnek, amiért ellátogatott a weblapunkra, és érdeklődik a csoport termékei iránt.

A weboldalainkon felvett személyes adatokat kizárólag az Ön igényéhez igazított kiszolgálásához, a termékinformációk elküldéséhez, vagy a szolgáltatási ajánlatok beterjesztéséhez tároljuk, feldolgozzuk és adott esetben valamelyik Bosch céghez továbbítjuk. Természetesen az Ön adatait bizalmasan kezeljük a hatályos adatvédelmi rendelkezések és a saját Titoktartási Nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően.

A weblapunk hozzáférésére és annak használatára a következő jogi feltételek érvényesek:

A weblap tartalma / Felelősségkorlátozás

Ezen a weblapon széleskörű információkat és szolgáltatásokat kínálunk: szoftverek letöltése, termék-konfigurációk használata, stb.

Ez a weblap a lehető legnagyobb körültekintéssel készült. Ennek ellenére az Aventics és a Bosch Rexroth Kft.a weblapon rendelkezésre bocsátott információk (pl. az egyes termékekről) helyességét, aktualitását, teljességét és minőségét nem garantálja. Ezek az információk ezért csak eseti megállapodás alapján válhatnak a megkötendő szerződés részévé.

Az információkat és szolgáltatásokat anyagi ellenszolgáltatás nélkül kínáljuk; ezért nem vállalunk semmiféle felelősséget a weblap használatából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amennyiben az nem szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból, rosszhiszeműségből vagy az élet, testi épség vagy egészség ellen elkövetett károsításból származik.

Ezen kívül nem vállalunk felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű, a felkínált információ felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkező kárért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt az Aventics vagy a Bosch Rexroth szervezete vagy vezető beosztású alkalmazottja szándékossága vagy súlyos gondatlansága, az élet, a testi épség vagy az egészség ellen felróható megsértése, minőséggarancia átvétele, hiányosság rosszhiszemű elhallgatása vagy lényeges szerződési kötelezettség megszegése okozta. A lényeges szerződési kötelezettségek megszegése miatti kárpótlás azonban a szerződés tekintetében tipikus, ésszerűen előrelátható károkra korlátozott.

Kizárólagos jogfenntartással élünk az oldal részeinek vagy a teljes ajánlatnak külön értesítés nélküli változtatására, kiegészítésére, törlésére, vagy a közlemény átmeneti vagy végleges megszüntetésére.

A feltételeink adatbiztonsága érdekében fenntartjuk a jogunkat arra is, hogy a weblap egyes részeinek elérését a felhasználó részére csak a Regisztrációs feltételek elfogadása mellett tegyük lehetővé. A felhasználó a regisztrációra ezzel szemben semmilyen címen nem támaszthat igényt.

Ajánlott oldalak és linkek

Az Aventics és a Bosch Rexroth kijelenti, hogy a weblap készítésekor az odatartozó csatolt oldalakon nem talált illegális tartalmakat. Az Aventics és a Bosch Rexroth csoportnak nincs befolyása e honlapok jelenlegi és jövőbeli kialakítására, sem a becsatolt oldalak tartalmára. Ezért amennyiben ezeket a linkek elhelyezését követően megváltoztatják, ezennel nyomatékosan elhatárolódunk az összes becsatolt oldal teljes tartalmától, Ez vonatkozik továbbá az Aventics és a Bosch Rexroth vendégkönyveibe, vitafórumaira és levelezési listáira történt idegen bejegyzésekre is. A törvénytelen, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen a károkért, amelyek az ilyen módon nyújtott információk felhasználásából vagy figyelmen kívül hagyásából keletkeznek, kizárólag a becsatolt oldalak szolgáltatói a felelősek.

Jogdíj és védjegy

A honlapon található szövegek, képek, grafikus tartalmak, hangdokumentumok, animációk és videók, valamint ezek utasításai szerzői jogvédelem és egyéb védelmi jogok alatt állnak. A saját maga által létrehozott tartalmakra vonatkozó minden jogot az Aventics és a Bosch Rexroth magának tart fenn. A weblap (elektronikus vagy más úton történő) nyilvános vagy kereskedelmi céllal történő, teljes vagy részleges másolása, terjesztése, átadása, megváltoztatása vagy egyéb jellegű felhasználása az Aventics és a Bosch Rexroth előzetes engedélye nélkül tilos. Ez vonatkozik különösen a védjegyekre és a márkajelzésre, a típustáblákra, az Aventics és a Bosch Rexroth valamint leányvállalatai cég-logóira és emblémáira. A weboldal révén az aAventics és a Bosch Rexroth vagy harmadik fél szellemi tulajdonának használatához semmiféle licenc-átadás nem valósul meg.

Export-szabályozás

Meghatározott információk és szolgáltatások átengedése az Európai Unió, az Európai Unió tagországai és az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó kiviteli előírásai szerint a felhasználás célja és a végfelhasználó szerint engedélyezési eljárás alá tartozhatnak. A weblapon felkínált információkhoz és szolgáltatásokhoz csak akkor szabad hozzáférni, ha a felhasználó biztosítja, hogy

  • az átadott információkat és szolgáltatásokat nem hadászati nukleáris, fegyverkezési vagy egyéb katonai célokra használják fel,
  • nem sértik más államok, különösen az EU, USA tagállamok export-előírásait és korlátait,
  • tiszteletben tartják az illetékes hazai és külföldi hatóságok figyelmeztető közleményeit.

Ellenkező esetben a weblapon található információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést az Aventics és a Bosch Rexroth megtagadhatja.

A felelősségkorlátozás jogi következménye

Amennyiben e leírás egyes részletei vagy megszövegezése nem, már nem, vagy nem teljesen tesznek eleget az érvényes törvényes rendelkezéseknek, a dokumentum többi részének tartalma és érvényessége ettől függetlenül továbbra is érintetlen marad.

Egyéb jogi közlemények

Általános Szerződési Feltételek

FacebookYoutube
Kezdő oldalVideókFacebookKapcsolat