Pneumobil versenyekről mondták

Pneumobil title

Dr. Szabó Tibor, egyetemi mestertanár, BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI):

„Mára a verseny egyik jellegzetességévé vált, hogy miközben professzionális a szervezés és a rendezés, a hangulat baráti, szinte családias maradt. Nem uralkodott el a mindenáron győzniakarás, a felkészülés és a verseny során is, aki tud, segít a másiknak. Ez a verseny rendkívül előnyös a hallgatóknak, mert kreatív, komplex mechatronikai feladatot oldhatnak meg. Miközben megálmodják, megtervezik a terméket (pneumobilt), tananyagon túli ismeretekre tesznek szert, megtanulnak csapatban dolgozni és a korlátozott anyagi és időforrásokkal gazdálkodni. Előnyös az adott felsőoktatási intézménynek, mert a kiemelkedő képességű hallgatókat színvonalas feladattal tudja lekötni (tehetséggondozás). Nem utolsósorban a verseny lehetőséget biztosít az ország különböző intézményeiben oktató kollégákkal való találkozásra.”

Dr. Juhász György, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar

„A verseny a szervező cég által deklarált célokon túl számos pozitív eredményt hozott. Ezek közül kiemelném a Pneumobil készítéséhez szervesen kapcsolódó csapatépítésnek azt a folyamatát, amelyben – mint oktató – nyomon követhettem a hallgatók szakmai és közösségi munkájának fejlődését, és amelynek eredményeképpen egy jól működő alkotóközösség jött létre. A verseny "szelleme" megjelent a kar lelkületében is: érezhetően felpezsdült az élet. Egymásnak adták a kilincset az érdeklődők és segíteni akarók. Érték lett a munka, a csapathoz tartozás...”

Dr. Kakucs András, egyetemi docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

„A kezdeményezés több szempontból is hasznos. Először is megmozgatta a diákjainkat, a szokványos elméleti és gyakorlati képzés mellett valami olyasmivel foglalkozhattak, ami egy fejlesztőmérnök feladata lenne, és a pneumatikus rendszerek felépítéséről és működéséről is olyan ismereteket szerezhettek, amelyeknek leendő mérnökökként még nagy hasznát vehetik.”